Abilene


(Abilene Abilene prettiest town I've ever seen
Women there don't treat you mean in Abilene my Abilene)
I sit alone most every night watch those trains pull out of sight
Don't I wish they were carrying me back to Abilene my Abilene
(Abilene Abilene)
[ acguitar ]
Crowded city ain't nothing free nothing in this old town for me
Wish to the Lord that I could be in Abilene sweet Abilene
(Abilene Abilene)Captcha
Piosenkę Bill Anderson Abilene przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Abilene, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Abilene. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bill Anderson Abilene w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.