Daddy What If


[Daddy what if the sun stop shinin' what would happen then]
If the sun stopped shinin' why you'd be so surprised
You'd stare up at the heavens with those big blue eyes
And the wind would carry all of your light up to the skies
And the sun would start shinin' again (and the sun would start shinin' again)
[But daddy what if the wind stopped blowin' what would happen then]
If the wind stopped blowin' then the land would be dry
And your boat wouldn't sail and your kite wouldn't fly
And the grass would see all of your troubles and she'd tell the wind
And the wind would start blowin' again (and the wind would start blowin' again)
(But daddy what if the grass stopped growin' what would happen then)
If the grass stopped growin' why you'd probably cry
And the ground would be wathered by the tears from your eyes
And then like your love for me the grass would grow so high
Yes the grass would start growin' again (yes the grass would start growin' again)
[But daddy what if I stopped lovin' you what would happen then]
If you stopped lovin' me then the grass would stop growin'
The sun would stop shinin' and the wind would stop blowin'
So honey if you want to keep this old world a goin'
Well you better start lovin' me again [again]
You better start lovin' me again [but I love you daddy]
You do you mean you were just teasin' me [I was just teasin']
Well come o'er put your arms around me I'll tell you a story [I'm sorry]







Captcha
Piosenkę Bill Anderson Daddy What If przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Daddy What If, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Daddy What If. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bill Anderson Daddy What If w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.