Here Comes Honey Again


Just about the time I pull myself together
When the hurt in me gets better than it's been
Just about the time I feel life's still worth living it's funny here comes honey again
Honey comes and honey stays just long enough to tear my mind up
Then she leaves me just the way I knew she would
And I have to start all over start to picking up the pieces
Times like this I almost wish she'd go for good
Just about the time I'd find myself a new love
When this broken heart she left me starts to mend
Then that's just about the time that I'll be saying it's funny here comes honey again
[ steel ]
Just about the time I feel life's till worth living
It's funny here comes honey again it's funny here comes honey againCaptcha
Piosenkę Bill Anderson Here Comes Honey Again przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Here Comes Honey Again, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Here Comes Honey Again. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bill Anderson Here Comes Honey Again w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.