I Can't Wait Any Longer


(Bill Anderson - Buddy Killen)
I can't take any longer, baby
I mean I can't wait any longer
Mhm, I gotta have you
I gotta know how it is to touch you
To hold you, to feel you
Our lives have touched
Our minds have touched
And I can't wait any longer for
Our boddies to touch
Our souls to touch
I can't wait any longer,
This feelin's gettin' stronger
Satisfy my hunger,
You're the only one who can
Where do I have to go,
What do I have to do?
Who do I have to lie to
So I can lie with you
I can't wait any longer
--- Instrumental ---
Patience has never been one of my virtues, baby
When I want something I want it now
And I want you now
I wanna kiss you now
I wanna love you now
I can't wait any longer
This feelin's gettin' stronger
Satisfy my hunger,
You're the only one who can
Where do I have to go,
What do I have to do?
Who do I have to lie to
So I can lie with you
I can't wait any longer
(I can't wait I can't wait doo doo doo)
Baby, I can't wait any longer
I want you now hmm now
Yeah, (I can't wait I can't wait)Captcha
Piosenkę Bill Anderson I Can't Wait Any Longer przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Can't Wait Any Longer, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Can't Wait Any Longer. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bill Anderson I Can't Wait Any Longer w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.