I'll Wait For You


Every now and then, I forget about you
All the things you said, the things we used to do
Then the sun goes down and the night sets in
And in this lonely town your memory never ends

Seasons may pass me by year after year
But this love will never die and I'll stilll be here
When you need someone to care
Someone to come home to
Till then, I'll wait for you

Out in Colorado or down in Tennesee
It doesn't matter where you are, your home's still here with me
So I'll keep on prayin' that someday you'llfind
What you've been earching for is what you left behindCaptcha
Piosenkę Bill Miller I'll Wait For You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I'll Wait For You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I'll Wait For You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bill Miller I'll Wait For You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.