Let Me Remind You Again


If you ever forget to remember
This night and all that is meant
If you ever can't see
What you meant to me
Let me remind you again

If you ever look and can't find me
Your heart will know where I've been
If you memory slips
And you can't feel this kiss
Let me remind you again

[Bridge]

We'll always have this moment
It belongs to the two of us
And I only pray
That every day
We'll always remember
The way it was

So let's make this night last forever
Who says all good things must end
And when we're old and gray
And memories fade
I'll still be loving you then
And I will remind you again

[Solo]

And when we're old and gray
And memories fade
I'll still be loving you then
And I will remind you again
Let me remind you againCaptcha
Piosenkę Billy Gilman Let Me Remind You Again przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Let Me Remind You Again, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Let Me Remind You Again. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Billy Gilman Let Me Remind You Again w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.