Tekst piosenki Billy Ocean: Everything's So Different Without You

Everything's So Different Without You


I said my heart would never break
I coulda tried to meet you halfway
But now and then we make mistakes
Oh, I shoulda tried to change your mind
Beggin you to stay
I did all the right things to hurt you
And I stood by watchin while you hurt inside
Oh, I shoulda seen it in your eyes
But I didn't realize
Thought that I could take losin you, but I just make it
I know that I could win, but being alone just wont do
Being on my own
Everythings so different without you
I made you think you were wrong
I led you to believe in the lie
While I was weak you were strong
Oh, but now you'll see the change in me
Wont you let me try
I hope that you reading my letter
That Im cryin out to you in every line
Tell me how could I have been so blind
Now I need you all the time
Thought that I could take losin you, but I just make it
I know that I could win, but being alone just wont do
Being on my own
Everythings so different without you
Thought that I could take the road by myself
Now I know that I need you and no one else
Thought that I could take losin you, but I just make it
I know that I could win, but being alone just wont do
Being on my own
Everythings so different, ohohoohmmm
No, no, no, no, no
It just wont do
Being on my own
Everythings so different without you
I said my heart would never breakCaptcha
Piosenkę Billy Ocean Everything's So Different Without You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Everything's So Different Without You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Everything's So Different Without You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Billy Ocean Everything's So Different Without You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.