It Won't Be The Last


The first time I laid eyes on you I knew it must be love
From the moment you first spoke to me you were all I could think of
The first time we were together oh the time just went so fast
I recall when you first kissed me I said it won't be the last

Now it's the first time that I call our house to find out it's unplugged
It's the first time I reach out for you but you're not there to find
And it's the first time that I call your name to realize it was the past
It's the first time that you broke my heart but it won't be the last

When I think back on yesterday being in your loving arms
Like the dreams that we let slip away the memories live on
And I pray to God for answers to all the questions that I have
Another night of missing you but it won't be the last

Cause it's the first time that I call our house to find out it's unplugged
It's the first time I reach out for you but you're not there to find
And it's the first time that I call your name to realize it was the past
It's the first time that you broke my heart but it won't be the last

It's the first time that you broke my heart but it won't be the lastCaptcha
Piosenkę Billy Ray Cyrus It Won't Be The Last przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke It Won't Be The Last, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki It Won't Be The Last. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Billy Ray Cyrus It Won't Be The Last w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.