My Heart Just Won't Listen


I know she's a long way from an angel and of man's a fool to love her kind
And I also know one of these days she'll go back to her cheatin' ways
But my heart just won't listen to my mind
No my heart just won't listen if I woke up and found her missin'
I guess I'd come very close to dyin'
I know I'm making a bad mistake headin' straight for a big heartache
But my heart just won't listen to my mind

She's tryin' God knows by baby's tryin' but she's getting more restless all the time
So I'm gonna live from day to day let the chips fall where they may
For my heart just won't listen to my mind
No my heart just won't listenCaptcha
Piosenkę Billy Walker My Heart Just Won't Listen przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke My Heart Just Won't Listen, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki My Heart Just Won't Listen. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Billy Walker My Heart Just Won't Listen w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.