Bob White


I was talking to the Whippoorwill
He says you got a corny trill
Bob White
I'm gonna swing tonight

I was talking to the Mockingbird
He says you are the worst he's heard
Bob White
I'm gonna swing tonight

Even the owl, tells me a vowel
Singing those lullaby notes
Well, he's a bring down
He never could swing down
He ain't got my high notes

There's the lotta talk about you, Bo
Good
They're sayin' you're off the cart
Why, that's hearsay, I'll sue

Make it, Mr Bing
Here goes
Take it, while only
Bob White
We're gonna break it up tonight

Now here's a wild upon the whippoorwill
(You mean my open bill)
He says that you have got a mellow trill
(Oh, oh, oh, yes, I have)
Bob White
We're in the groove tonight

Now here's another from the Mockingbird
What does he have to say?
That you're the best he's heard
Oh, oh, that's too absurd
Bob White
We really soul tonight

Even the owl, threw in the towel
After you sing, staccato
And the Flamingo, hollered by jingle
What have we blatto

Now the contestant's of opinions is
Oh, oh, oh, what does the contestants say?
That you're a solid will
Oh, oh, oh, yes, I is

Sing on, Mister Bing
I'm gonna swing on merrily
Bob White
We really broke it up tonight
BobCaptcha
Piosenkę Bing Crosby Bob White przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Bob White, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Bob White. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bing Crosby Bob White w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.