Please Don't Say You Care


Got a vicar with a dice to see the world is not my size
To breed a creed that keeps my mind from off this world for sure
There's a traitor without fear screamin' truths into my ear
Yes I've surely got your point;
Please stay away anyhow
Please don't say you care, please don't say you dare
Please don't say you understand what I demand
When all you see is nothing but your gain
So don't try to make me believe you care
Got a devil deep inside - take my hand when worlds collide
To lead aside from all the views that penetrate my mind
Far to sell my inner soul - earn some money, gain control
But lately I have come to hear me talkin' to myself
Please don't say you care, please don't say you dare
Please don't say you understand what I demand
When all you see is nothing but your gain
So don't try to make me believe you care
There must be something else - far away
There must be more to this - somewhere in my dreams
Is it hiding in my sleep ?
Am I made to never know ?
Where to go
Please don't say you care, please don't say you dare
Please don't say you understand what I demand
When all you see is nothing but your gain
So don't try to make me believe you care
Don't try to make me believe you care
Don't try to make me believe you careCaptcha
Piosenkę Black Milk Please Don't Say You Care przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Please Don't Say You Care, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Please Don't Say You Care. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Black Milk Please Don't Say You Care w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.