Orion's Blood


Another love is lost
Another love is gone
And you will be there missing
When I awake at dawn
And tears of blood will flow
Down my face and chin
You're a thorn in my side
That keeps on sticking in
I don't blame you for leaving me
I only blame you for blaming me
So why'd you have to go away
And bear this pain on me
I don't blame you for leaving me
I only blame you for blaming me
So why'd you have to go away
And bear this pain on me
Another love is lost
Another love is gone
And you will be there missing
When all is said and done
And tears of ash will flow
Down my neck and chest
You took all of my heart and soul
And now there's nothing left
I don't blame you for leaving me
I only blame you for blaming me
So why'd you have to go away
And bear this pain on me
I don't blame you for leaving me
I only blame you for blaming me
So why'd you have to go away
And bear this pain on me
And tears of blood will flow
>From the stars above
''cause Draco and Orion
Know how it hurts to love
And tears of blood will flow
>From the heav'ns up high
''cause God knows how I feel
When you take what is mine
I don't blame you for leaving me
I only blame you for blaming me
So why'd you have to go away
I don't blame you for leaving me
I only blame you for blaming me
So why'd you have to go away
I don't blame you for leaving me
I only blame you for blaming me
So why'd you have to go away
I don't blame you for leaving me
I only blame you for blaming me
So why'd you have to go away
And bear this pain on me
Tears of blood fall from Orion
Tears of blood will fall from Heaven
Tears of blood will from from God's eyes
Tears of blood fall from the skyCaptcha
Piosenkę Blade Orion's Blood przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Orion's Blood, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Orion's Blood. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Blade Orion's Blood w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.