Doctor! Doctor!


She shacked up with the wrong surgeon
Doctor! Doctor!
What have you done?
She slept beneath a blanket of scalpels
and woke up with skin like fingernails
Doctor! Doctor!
What pleasure do you crave when sex lacks passion?
When the hospital lights are dimmed low?
This knife cut fashion lacks compassion,
but who says being an abomination of human cartilage isn't a statement?
Now cover girl, your cover up drips like dairy
When I see you, walking by yourself,
I wanna cut the corners off your lips,
I wanna shave the angles off your cheeks,
I wanna wash the geometry off your face
Those cosmetics run, run, run like ivory blood burns
You keep coming back to get fucked on the operating table
You keep coming back a different shade of nauseating
It's time to take that face back to the bank
and count the cash you really make
Pennies, doctor, pennies!Captcha
Piosenkę Blood Brothers Doctor! Doctor! przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Doctor! Doctor!, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Doctor! Doctor!. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Blood Brothers Doctor! Doctor! w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.