The Same Old Story


(Gary L Yoder & GR Grelecki)

I try so hard to be your lovin' man
I do what you want me, I do
But a man needs a woman, He don't wanna share
So girl what's wrong with you

You been lyin', cheatin', runnin' around
Honey, what you want me to do
This man needs a woman, He don't wanna share
So who's hiding under my bed

She said:
"Honey, you must be mistaken
There's nobody takin' your place"

I said, Lord, Lord, she had the same old story
I had to hear it over again
She said, Lord, no, she had the same old story
I had to hear it over again Oh

I try so hard to be your lovin' man
I do what you want me, I do
But a man needs a woman, He don't wanna share
So honey, what's wrong with you

She said:
"Honey, you must be mistaken
There's no man takin' your place"

I said, Lord, Lord, she had the same old story
I had to hear it over again
I said, Lord, Lord, she had the same old story
I had to hear it over again
I said, Lord knows, she had the same old story
I had to hear it over again
I said, Lord, Lord, she had the same old story
I had to hear it over again
I said, Lord, Lord, she had the same old story
I had to hear it over again
I said, Lord, Lord, she had the same old story
I had to hear it over again
I said, Lord knows, she had the same old story
I had to hear it over again
I said, Lord knows, she had the same old story
I had to hear it over again
I said, Lord, Lord, she had the same old story
I had to hear it over again
I said, Lord, Lord, she had the same old story
I had to hear it over again

"Now I ain't been lyin' and cheatin' and runnin' around baby,
I ain't been doin' none of those things,
and there ain't been nobody hiding underneath no bed nowhere,
cause I ain't been nothin' but a true fine woman,
and I'm gonna have the same old story,
I'm gonna have the same old story over again,
cause honey you must be mistaken,
there ain't no man takin' your place, oh Lord,
baby I want you to hear me, there ain't, I said there sure ain't,
I said there ain't no man, I said there ain't no man takin' your place baby,
I said, I said there ain't no man under your bed,
I said baby, I said baby I love you,
oh man I been tryin' hard to,
I'm gonna do what you want me to do, oh shit!
come here honey, I show you how to do something,
I show you how to mess around"

I said, Lord, Lord, she had the same old story
I had to hear it over again
I said, Lord, Lord, she had the same old story
I had to hear it over again

Quack!Captcha
Piosenkę Blue Cheer The Same Old Story przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Same Old Story, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Same Old Story. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Blue Cheer The Same Old Story w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.