Beetlebum


Beetlebum
What you've done
She's a gun
Now what you've done
Beetlebum
Get nothing done
You beetlebum
Just get num
Now what you've done
Beetlebum
And when she lets me slip away
She turns me on
All my violence is gone
Nothing is wrong
I just slip away and I am gone
Nothing is wrong
She turns me on
I just slip away and now I am gone
Beetlebum
Because you're young
She's a gun
Now what you've done
Beetlebum
She'll suck your thum
She'll make you come
Coz, she's your gun
Now what you've done
Beetlebum
And when she lets me slip away
She turns me on
All my violence is gone
Nothing is wrong
I just slip away and I am gone
Nothing is wrong
She turns me on
I just slip away and now I am gone
He's on, he's on, he's on itCaptcha
Piosenkę Blur Beetlebum przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Beetlebum, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Beetlebum. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Blur Beetlebum w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.