Back Out


[Bob Marley]

Back out: this is the rout!
Back out, and shut your mouth!
Back out: you ain't got no behaviour!
Back out: don't know who could be your saviour!
Yahso, Mistress Martin:
Couldn't speak like yahso!
Yahso, Mistress Martin:
Couldn't speak like yahso, yahso, yahso, yahso! Yeah!

Back out, and shut your mouth!
Back out: ooh, yea-eah!
Back out: you're makin' things go slow!
Back out: on the go!
Yahso, Mistress Martin:
Couldn't speak like yahso!
Yahso, Mistress Martin:
Could never speak like yahso, yahso, yahso (yahso)! Ooh, yeah!

/Organ solo/
(Sweet soul music)
(Sweet soul music)
(Sweet soul music)
(Sweet soul music)
(Sweet soul music)
(Sweet soul music)

Eh! Yahso, Mistress Martin:
Couldn't speak like yahso!
Yahso, Mistress Martin:
Could never speak like yahso, yahso, yahso (yahso)!

Eh! Ooh! Back out now, and shut your mouth (Back out!)
Shut your mouth! (Back out!)
Makin' things go slow! (Back out!)
Now you're on the go! (Back out!)
You're back - back - back - now! (Back out!)
You never, never knew (Back out!)
You would be back - back - back now! (Back out!)
/fadeout/Captcha
Piosenkę Bob Marley Back Out przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Back Out, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Back Out. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bob Marley Back Out w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.