Daddy What If


(Daddy what if the sun stop shinin' what would happen then)
If the sun stopped shinin' you'd be so surprised
You'd stare at the heavens with wide open eyes
And the wind would carry your light to the skies
And the sun would start shinin' again
(Daddy what if the wind stopped blowin' what would happen then)
If the wind stopped blowin' then the land would be dry
And your boat wouldn't sail son and your kite wouldn't fly
And the grass would see your troubles and she'd tell the wind
And the wind would start blowin' again
(But daddy what if the grass stopped growin' what would happen then)
If the grass stopped growin' why you'd probably cry
And the ground would be watered by the tears from your eyes
And like your love for me the grass would grow so high
Yes the grass would start growin' again
(But daddy what if I stopped lovin' you what would happen then)
If you stopped lovin' me then the grass would stop growin'
The sun would stop shinin' and the wind would stop blowin'
So you see if you wanna keep this old world a goin'
You better start lovin' me again again you better start lovin' me again
You hear me Bobby you better start lovin' me again
You love me Bobby you better start lovin' me againCaptcha
Piosenkę Bobby Bare Daddy What If przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Daddy What If, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Daddy What If. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bobby Bare Daddy What If w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.