Easy Come Easy Go


I'm taking the shade out of the sun
Whatever made me think that I was number one
I oughta know, easy come, easy go
Sittin' it out, I'm spinnin' the dial
Thinkin' about the chump I've been ,I have to smile
Didn't I know, easy come, easy go
She wasn't kind, I wasn't smart
I lost my mind and fell apart
I had to find myself in time,
Now I can start all over again
Just Hangin' around, takin' it slow
So happy I found I still can smile and dig the show
Lettin' me know, easy come, easy goCaptcha
Piosenkę Bobby Sherman Easy Come Easy Go przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Easy Come Easy Go, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Easy Come Easy Go. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bobby Sherman Easy Come Easy Go w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.