Shut Up And Sing


Shut up and sing -- Shut up an sing -- Shut up
and sing -- Shut up and sing -- Now shut up

I will have to zap the channel if he talks too long
Arsenio is in my face, can't he sing a song?
Beats and puns and metaphors it sounds a lot like rap
Without any melody its just a bunch of crap

Those words were like soda -- flat and without fizz
Frosty cold but very old that's just the way it is
Witty wordy solos, a motor mouthing riff
A driving dictionary careening off a cliff

Shut up and sing -- Shut up and sing -- Shut up
and sing

Don't elucidate, don't elaborate
Don't persuade, please serenade
We'll coagulate

Shut up and sing -- Shut up an sing -- Shut up
and sing -- Shut up and sing -- Now shut upCaptcha
Piosenkę Bobs Shut Up And Sing przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Shut Up And Sing, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Shut Up And Sing. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bobs Shut Up And Sing w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.