Holding Out For A Hero


Where have all the good men gone and where are all the gods?
Where's the streetwise Hercules to fight the rising odds?
Isn't there a white knight upon a fiery steed?
Late at night I toss and I turn and I dream of what i need

I need a hero
I'm holding out for a hero till the end of the night
he's gotta be strong and he's gotta be fast
and he's gotta be fresh from the fight
I need a hero
I'm holding out for a hero till the morning light
He's gotta be sure and he's gotta be soon
And he's gotta be larger than life

Somewhere after midnight
In my wildest fantasies
Somewhere just beyond my reach
There's someone reaching back for me
Racing on the thunder and rising with the heat
It's gonna take a Superman to sweep me off my feet

I need a hero
I'm holding out for a hero till the end of the night
he's gotta be strong and he's gotta be fast
and he's gotta be fresh from the fight
I need a hero
I'm holding out for a hero till the morning light
He's gotta be sure and he's gotta be soon
And he's gotta be larger than life
Larger than life

Upwere the mountains meet the heavens above
Out where the lightning split the sea
I can swear that there's someone somewhere watching me
Through the wind and the chill and the rain
and the storm and the flood
I can feel his approach like a fire in my blood

I need a hero
I'm holding out for a hero till the end of the night
he's gotta be strong and he's gotta be fast
and he's gotta be fresh from the fight
I need a hero
I'm holding out for a hero till the morning light
He's gotta be sure and he's gotta be soon
And he's gotta be larger than life
Larger than lifeCaptcha
Piosenkę Bonnie Tyler Holding Out For A Hero przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Holding Out For A Hero, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Holding Out For A Hero. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bonnie Tyler Holding Out For A Hero w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.