Future Reminiscence


The mysteries of a hidden past
Precession of the planetary relations
Cosmology, a linear or circular cast?
Restitution of a genuine consciousness
Return to the haven of the first and the last

Beware, stare towards the horizon new
Sear, tear the sensation of distant propinquity

Through the secret moments I flew
As one among the very few

The everlasting zero, a glimpse of a million
The forever million, yet a ubiquitous presence
Coronate the path of the Gods, the Elder

I am a remnant of the forever origin
I am the soul of every phantom fallen
I am rising as I am falling, silent as calling

"The precise prelude of the cataclysm"
Apocalyptic visions of the future fall
The aberrant taste of the conceiving past
As a slave of the next moment of presence
The ones among the very few

Restitution - summons the sight
Emancipation - circles in presence
Renunciation - for a new era to enlightenCaptcha
Piosenkę Borknagar Future Reminiscence przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Future Reminiscence, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Future Reminiscence. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Borknagar Future Reminiscence w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.