Universal


Mountains higher than mind can fly
Oceans deeper than sorrow
A distance of furious dreams
Random fields of tension
Where the sun comes blinding
When the moon goes hiding

I have seen the chaos in every course
Followed the solar dimensions of time
I have seen all the rivers stream
Yes, back to the end of the circle

Rivers longer than blood can flow
Horizons wider than complete wisdom
A distance of furious dreams
Isolated fields in convulsive motion

A distance of furious dreams
Random fields of tension
Where the moon comes glaring
When the sun goes dying

I have seen the chaos in every course
Followed the solar dimensions of time
I have seen all the rivers stream
Yes, back to the end of the circle

I can smell the air
I can taste the soil
I can tame all fire
I can spill all the water
I am the spine of the reversal nature
The blinding forces of complete defeat

Trace the universal steps
The shores by the courseCaptcha
Piosenkę Borknagar Universal przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Universal, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Universal. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Borknagar Universal w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.