Losing Control


Sometimes I sit and contemplate
The bitterness of my lonely state
I know, I know I do create
These feelings in my heart

I look to you but you're confused
I feel like I can only lose
Stand a while inside my shoes
Feel the rain come down

Am I losing control, am I losing control
Was I weaker when I met you
Try and leave, I just can't let you
Am I losing control

Am I losing you?
Am I losing control?

Sometimes I sit and contemplate
The hatred that I generate
Tell me it is not my fate
To lose before I start

Oh you with eyes like thickened skies
When did ya start to mesmerise
Loving words a thin disguise
You know you are a star

Am I losing control, am I losing control
Was I weaker when I met you
Try and leave, I just can't let you
Am I losing control

Am I losing you?
Am I losing control?

I should've changed that stupid lock
I should've made you leave me be
If I'd known for just one minute
You'd become a part of me

Am I losing control, am I losing control
Was I weaker when I met you
Try and leave, I just can't let you
Am I losing control

Am I losing you?
Am I losing control?
Ocena: 10/10 - Głosy: 1Captcha
Piosenkę Boy George Losing Control przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Losing Control, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Losing Control. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Boy George Losing Control w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.