Change Your Mind


There you are with your perfect way
You've got this little shine in your eyes
To hear one word would make my day
But there's no room for me in your life
Ohhhh
You've got me down on my knees
Ohhhh
And in my mind I can see
How perfect everything could be
But you won't give us a try

[Chorus]

But if I could change your mind
How would you want me
Would you say you need me
'Cause I need you now

I try to move on but your perfect way
Has got a little child asking why
But this world keeps spinning
As my heart stops beating
Is there still no room inside
Ohhhh
You've got me down on my knees
Ohhhh
And in my mind I can see
How perfect everything could be
But you won't give us a try

[Chorus]
But if I could change your mind
How would you want me
Would you say you need me
'Cause I need you now
If I could change your mind
(Please tell me I'm not the only one)
(Please help me believe I'm not the only one)
If I could change your mind

[Chorus]

But if I could change your mind
How would you want me
Would you say you need me
'Cause I need you now

[Chorus]

And if I could change your mind
How would you hold me
Would you stay forever
Or just leave me here to drown

And if I could change your mind
(Change your mind)
If I could change your mind
(Change your mind)Captcha
Piosenkę Boyce Avenue Change Your Mind przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Change Your Mind, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Change Your Mind. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Boyce Avenue Change Your Mind w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.