Dare To Believe


It's feelin' like the time's run out
But the hour glass just flipped itself over again
The sun is slowly sinking down
But on the other side a new day awaits to begin

If you dare to believe in life
You might realise that there's no time for talkin'
Or just wait around while the innocent die

Chorus:
No more, we're gonna lose everything
If we believe all the lies
I may fall but I swear that I'll help you believe

No more, this one's runnin' on empty
And there's no reason why
You may fall but I know that you'll help me believe

Verse:
We been in the dark for way too long
But when we turn around we see light shine through the haze
So forget about who was wrong
'Cause I've never been more ready to turn this page

If you swear you believe in life
Embrace forgiveness 'cause it's all that I'm askin'
Or keep holdin' out while the innocent die

Chorus:
No more, we're gonna lose everything
If we believe all the lies
I may fall but I swear that I'll help you believe

No more, this one's runnin' on empty
And there's no reason why
You may fall but I know that you'll help me believe

No more, we're gonna lose everything
If we believe all the lies
I may fall but I swear that I'll help you believe

No more, this one's runnin' on empty
And there's no reason why
You may fall but I know that you'll help me believe

No more, we're gonna lose everything
If we believe all the lies
You may fall but I swear that I'll help you believe
You may fall but I swear that I'll help you believe
I may fall but I swear that I'll help you believeCaptcha
Piosenkę Boyce Avenue Dare To Believe przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dare To Believe, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dare To Believe. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Boyce Avenue Dare To Believe w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.