Find Me


So many nights trying to hide it
But now I stay awake just pleading for more
To think this heart was divided
I'm losing sleep cause I can't ignore

Feeling your touch all around
Peacefully hearing the sound
Of silence around us, so glad we found us this way

Find me, here in your arms
Now I'm wondering where you've always been
Blindly, I came to you
Knowing you'd breathe new life from within

Can't get enough of you

I want to be where you are
In times of need I just want you to stay
I leave a note on your car
When I can't find the right words to say

Hearing your voice all around
The last place we're going is down
I'll blindly follow knowing you're leading the way

Find me, here in your arms
Now I'm wondering where you've always been
Blindly, I came to you
Knowing you'd breathe new life from within

With you in time
There's nothing else
My life stands still
You are the will that makes me strong
Make me strong
If ever alone in this world I know I'll always

Find me, here in your arms
Now I'm wondering where you've always been
Blindly, I came to you
Knowing you'd breathe new life from within
You sleep, here in my arms
Where the world just shuts down for awhile
Blindly, you came to me
Finding peace and belief in this smile
Find some peace and belief in this smile

Can't get enough of youCaptcha
Piosenkę Boyce Avenue Find Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Find Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Find Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Boyce Avenue Find Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.