Lower Broad St Blues


I just blew back in town
So I thought I'd hang around
I ain't got nothin' else to do
Don't see a soul I know
This street done took it's toll
Got them ol' lower Broad St Blues

The cops are sellin' souvenirs from cruisers
The tourists send up roses to the losers
Now all they wanna do is be ol' buckaroo
Got them ol' lower Broad St Blues

Now some blew all their pay
And some were blown away
But they all blew their hillbilly lids
Dancers all limp home
The street lets out a groane
And the whineo's are all snug under the bridge
Somewhere in the alley, in the corner of my eye
The ghost of Scotty Stoneman drinkin' Bluetail Fly

A message from the past, your next might be your last
Got them ol' lower Broad St Blues
Got them ol' lower Broad St BluesCaptcha
Piosenkę Br5-49 Lower Broad St Blues przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Lower Broad St Blues, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Lower Broad St Blues. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Br5-49 Lower Broad St Blues w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.