(Let's Get) Lucky In Kentucky


We bang our heads against the wall
But I'm sure that it won't fall
Every day and every night
It's a good time for a fight
But still I dream of better days
Maybe if we get away
You say you wanna be alone
When you're talking on the phone
So I slam the door and leave
But I want to stay at home
But still I dream of better days
Maybe if we get away
We can go to the USA
Live our lives in a better way
Change the constition
And you'll be my queen
Build a castle in Kentucky
You and me are very lucky
We could raise a little family
If we go to the USA
Well I guess I've been untrue
So have you but still we lie
We stay together every night
And I still keep asking why
But still I dream of better days
Maybe if we get away
We can go to the USA
Live our lives in a better way
Change the constition
And you'll be my queen
Build a castle in Kentucky
You and me are very lucky
We could raise a little family
If we go to the USA
I don't know if we can work it out
But living in Ameica could maybe be a mirace
Change our lives for good I hope
We can go to the USA
Live our lives in a better way
Change the constition
And you'll be my queen
Build a castle in Kentucky
You and me are very lucky
We could raise a little family
A family just you and me
Instead of two we will be three
If we go to the USA
If we go to the USA
If we go to the USACaptcha
Piosenkę Brainpool (Let's Get) Lucky In Kentucky przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke (Let's Get) Lucky In Kentucky, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki (Let's Get) Lucky In Kentucky. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Brainpool (Let's Get) Lucky In Kentucky w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.