Ordinary Man


Cast away, all the enemies of yesterday
To alleviate, all the memories that come our way
There's a better life, now you know that I am on your side
Your beady eyes, burn a hole right through the back of mine
I am out of time

I'm an ordinary man
Like everybody else
Just a common counterfeit
I'm an ordinary man

Hesitate, while the world is just a step away
To recreate, all the innocence that time can take
I am wide awake

I'm an ordinary man
Like everybody else
Just a common counterfeit
I'm an ordinary man

I'm an ordinary man
Like everybody else
Just a common counterfeit
I'm an ordinary man

I'm an ordinary manCaptcha
Piosenkę Breaking Benjamin Ordinary Man przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Ordinary Man, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Ordinary Man. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Breaking Benjamin Ordinary Man w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.