Divine Hammer


i'm just looking
just looking for a way around
it disappears this near
you're the rod i'm water
i'm just looking for the divine hammer

one divine hammer
one divine hammer

i'm just looking for one divine hammer
i'd bang it all day
oh the carpenter goes bang
bang bang
i'm just looking for one divine hammer

one divine hammer
one divine hammer

i'm just looking for a faith
waiting to be followed
it disappears this near
you're the rod i'm water
i'm just looking for one divine hammer

one divine hammer
divine hammerCaptcha
Piosenkę Breeders Divine Hammer przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Divine Hammer, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Divine Hammer. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Breeders Divine Hammer w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.