Do You Love Me Now?


If I saw you now
Could I look in your eyes?

Do you think of me
Like I dream of you?

Do you wish you were here
Like I wish I was with you?

You've loved me before
Do you love me now?

Does love ever end
When two hearts have torn away?
Or does it go on
And beat strong anyway?
You've loved me before
Do you love me now?

Come back to me right now!
C'mon c'mon come back to me right now!

C'mon c'mon come back to me right now!
C'mon c'mon come on!

You've loved me before
Do you love me now?

You've loved me before
Do you love me now?Captcha
Piosenkę Breeders Do You Love Me Now? przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Do You Love Me Now?, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Do You Love Me Now?. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Breeders Do You Love Me Now? w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.