Drivin' On


Drivin' on nine
You could be a shadow
Beneath the streat light
Behind my home
Drivin' on nine
I sure miss you
Pass a motel
Looking at the piles
Drivin' on nine
Looking for the thirty
Maybe I passed it
Go another mile
Drivin' on nine [2x]
Drivin' on nine
I sure look pretty
Carson City
Walking down the isle
Drivin' on nine
Does daddy have a shutgun
He said he'd never need one
Go another mile
Drivin' on nine
Drivin' on nine
Looking out my window cell
Wondering if I want you still
Wondering what's right
Drivin' on nine [3x]Captcha
Piosenkę Breeders Drivin' On przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Drivin' On, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Drivin' On. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Breeders Drivin' On w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.