Hag


hag! coastal cut-throat!
you dirty switch,
you're on again

all night, all night, all night

under the stars
under their light
all over the girl
only looks bright

you're just like a woman
hag
you're just like a woman
you're on again

but some times
under the stars
under their light
you're everything right

you're on again!
under the stars
under their light
all right
allrightCaptcha
Piosenkę Breeders Hag przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Hag, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Hag. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Breeders Hag w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.