999% Sure


You don't know what you do to me
You changed around the scenery
And now everything is new to me
But it looks just right, yeah, it looks just right

It's strange but it's beautiful
Yet I know where I am

I've never been here before
I've never been loved like this
Never been tumblin', stumblin' over the words
That get tangled inside of me

I've never been moved this way
Nobody's ever made me say
999% sure
I've never been here before

I'm walkin' in a wonderland
Gone ever since it all began
And I don't even want to understand
'Cause it feels that good, yeah, it feels that good

It's a state that ain't on the map
Yet I know where I'm at

I've never been here before
I've never been loved like this
Never been tumblin', stumblin' over the words
That get tangled inside of me

I've never been moved this way
Nobody's ever made me say
999% sure
I've never been here before

999, 999
999, 999

Yeah, it's a state that ain't on a map
Yet I know where I am at

I've never been here before
I've never been loved like this
Never been tumblin', stumblin' over the words
That get tangled inside of me

I've never been moved this way
Nobody's ever made me say
999% sure
I've never been here before

I've never been here before
I've never been loved like this
Never been tumblin', stumblin' over the words
That get tangled inside of me

I've never been moved this way
Nobody's ever made me say
999% sure
I've never been here before

No, I've never been here before
I've never been here before
(I've never been moved this way)
I've never been here before
999% sure
I've never been here beforeCaptcha
Piosenkę Brian McComas 999% Sure przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke 999% Sure, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki 999% Sure. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Brian McComas 999% Sure w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.