Be True To Your Woman


I was talking last night
To a friend who was thinking he might
Risk it all for a moment of lust
and adventure, so I told him

You can live everyday like your last
Pay the price and the moment will past
It's too late and there's no second chance
If it's over, you got nothing

Well I've been there
The grass was just fine on this side
Because I've been there
There's no getting back on that ride
There's no replacing the love you got
You don't have to lose to see what you've lost
Well just be true to your woman

No good living the lie
When it's over the secret won't die
She'll move on to another guy
She won't love you, like your wife

And I've been there
I don't recommend the pain
Because I've been there
Trust me as your friend
There's nothing to gain
There's no replacing the love you got
You don't have to lose to see what you've lost
Oh, just be true to your woman

Many years, working hard, everyone,
Gets tempted by something
They never knew, never had
The fantasy overtakes, over-rides, everything
And you'll get lost in a hollow world

All those years they are worth the lot
You only realise when they've gone
Then just be true
There's no replacing the love you got
You don't have to lose to see what you've lost
Just be true to your womanCaptcha
Piosenkę Brian McFadden Be True To Your Woman przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Be True To Your Woman, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Be True To Your Woman. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Brian McFadden Be True To Your Woman w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.