Real To Me


Bullshit dinners and the free champagne,
Men in suits who think they know it all,
No-one knows me but they know my name
That's not real to me,
Hotel lobby to the aeroplane,
Another country but they start to look the same
Watch the world behind a window pane
That's not real to me,

When I see my babies run,
When all the madness has been and gone,
I'll raise my family and live in peace
Now that's what's real to me
Real to me

Dying flowers in a dressing room
A dangerous time to let your head make up it's own mind
Got me thinking that the spirits flown
That's not real to me,

When I see my babies run,
When all the madness has been and gone,
I'll raise my family and live in peace
Now that's what's real to me

Picnics in the garden
And the children they can play
The first day of the summer
And I laze here all the day
Then we'll invite the family round
And drink some English tea
Then I raise up my finger
And watch football on TV

Yeahohh

Now that's what's real to me

When I see my babies run,
When all the madness has been and gone,
I'll raise my family and live in peace
Now that's what's real to me
That's what's real to me
Real to me

Wake up you might be dreaming
Wake up you might be dreaming, nowCaptcha
Piosenkę Brian McFadden Real To Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Real To Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Real To Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Brian McFadden Real To Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.