In Blue Hawaii


Water, water, water, water
Is it hot as hell in here or is it me?
It really is a mystery
If I die before I wake
I pray the Lord my soul to take my misery
I could really use a drop to drink
Somewhere in a placid pool and sink
Feel like I was really in the pink

A lucid dream, but I don't sleep
I'm slumbering
There's still a promise we must keep
I'm wondering

Wa wa ho wa, Hawaii
Wa wa ho wa, Hawaii way beyond the sea
Wa wa ho wa, Hawaii
Wa wa ho wa, Hawaii

Oh I could use a drop to drink right now
In the waterfall, back there in Hawaii
Take me to a luau now
And lay before me holy, holy cow

Down in blue Hawaii
So far away from blue Hawaii

Aloha nui means goodbyeCaptcha
Piosenkę Brian Wilson In Blue Hawaii przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke In Blue Hawaii, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki In Blue Hawaii. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Brian Wilson In Blue Hawaii w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.