Song For Children


Maybe not one
Maybe you too
Wondering

Wondering who
Wonderful you
Wondering

Child, the child, the child, father of the sun

Where is the father (father of the sun)
Father of the child, where is the father, child, the child
Where is the wonderful me (father of the child)
Wonderful you

Though I know what you're wondering
If you are wonderful you
I can stop you wondering if you're my wonderful

Child, child, child
The child, the child
Father of the sun
Child, child, the child
Child, child, child
The child, the child
Father of the sun
Child, child, the childCaptcha
Piosenkę Brian Wilson Song For Children przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Song For Children, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Song For Children. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Brian Wilson Song For Children w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.