Love To Hate You


I'm doing fine
I'm doing fine

For seven months and fifteen days
I've been telling you lies in different ways
I know things will change
But I don't know when
You keep talking about us
Like we still were friends

I just hate the way you talk to me
I just love to say what's bothering me

I love to hate you
I really love to hate you
And nothing you do
Will ever change my mind
I'm doing fine
Without you

It wasn't meant to be like this
All you gave her was one little innocent kiss
I didn't believe
She would turn to be
The love of your life
Just like me

I just hate the way you talk to me
I just love to say what you mean to me

I love to hate you
I really love to hate you
And nothing you do
Will ever change my mind
I'm doing fine
Without you

I'm doing fine

I love to hate you
I really love to hate you
And nothing you do
Will ever change my mind
I'm doing fine
I love to hate you
I really love to hate you
And nothing you do
Will ever change my mind
I'm doing fine
Without youCaptcha
Piosenkę Britney Spears Love To Hate You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Love To Hate You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Love To Hate You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Britney Spears Love To Hate You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.