Shot from my Gun


MK Smith, TParis

Say you're gonna take me
Up and down your track it's up and back
Once around the block to show me
Everything you can do

You're promisin' the world to me
Sayin' "Just you wait and see"
Talk is cheap when all the guns
Are pointed down at you

It's true

Watchin' all the action from a ring side seat
My double barrel's gonna knock you off
Your feet

Shot from my gun
Baby take me higher
Shot from my gun
Don't call me a liar

You've got a live one
Runnin' through your open heart
Got your number waiting for the chance
To call you again

Sweating from the moments
Leading up to face the music
I call your bluff
And now it's time for a delivery

You're gonna seeCaptcha
Piosenkę Britny Fox Shot from my Gun przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Shot from my Gun, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Shot from my Gun. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Britny Fox Shot from my Gun w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.