Dig Your Own Grave


Take me by my hand and show me the lights
This is a war that I don't want to fight
Take me by my heart and show me the night
This is a war and I can't stand the sight

Who are the men,
Who dig their own graves?
Who are the people who,
Drive themselves insane?

Flowers of a petal
Have all been crushed by metal
So us useless humans can kill the world and settle
People kill for money
People kill for fame,
Other people kill just for the game

Who are the men,
Who dig their own graves?
Who are the people who,
Drive themselves insane?

Take me by my hand and show me the lights
This is a war that I don't want to fight
Take me by my heart and show me the night
This is a war and I can't stand the sight

The sky is full of smoke from bombs that explode
Is this really something we want to promote?
People hate the races
People hate the styles
Other people hate for being in denial

Who are the men,
Who dig their own graves?
Who are the people who,
Drive themselves insane?

Who are the men,
Who dig their own graves?
Who are the people who,
Drive themselves insane?Captcha
Piosenkę Broken Toy Airplanes Dig Your Own Grave przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dig Your Own Grave, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dig Your Own Grave. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Broken Toy Airplanes Dig Your Own Grave w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.