Are You Mine?


Three o'clock in the morning
As my day is dawning
The early bird is singing
I should be sleeping now
Can you see it in my eyes
I bet It comes as no surprise to you
And you know my heart is yearning
For your love

(CHORUS)

Are you mine, are you mine,
We will stand the test of time
Are you the one and only girl

Darkness of no-man's land is close at hand
A perfect pair love's declared
(no protection) from my lovin'
I have thrown away my pride
I just cant be denied no more
I can feel my world rotating (gyrating)
Are you mine

(CHORUS)

Are you mine, are you mine,
We will stand the test of time
Are you the one and only girl

Distance makes the heart grow fonder
These are the words that make time take longer
Out of sight out of mind
You know these are the words that blow my mind

Distance makes make our love much stronger
My lonely nights make my memories fonder
Out of sight out of mind
You know these are the words that blow my mind
You know they shatter into love, into love

(CHORUS)
Are you mine, are you mine,
We will stand the test of time
Are you the one and only girlCaptcha
Piosenkę Bros Are You Mine? przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Are You Mine?, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Are You Mine?. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bros Are You Mine? w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.