Cat Among the Pigeons


Screaming in silence
fast on her feet

nervously feeling fear on the street
No moving traffic
only the odd wing in the air

a shaft of light
a strand of hair
no time
no time to despair

There's a cat among the pigeons
there's a pain in her chest

while the cat's among the pigeons there'll be no rest

Gasping for breath in the cold of the night

patiently waiting for love at first sight
Yes is the answer
but as the wind takes her hair

a piston thrust
a moment shared
no time
no time to despair

There's a cat among the pigeons
there's a pain in her chest

while the cat's among the pigeons he'll take the best

And the world keeps turning
and the boy keeps learning

who will be the one to put the cat among the pigeons now ?

There's a cat among the pigeons
there's a pain in her chest

while the cat's among the pigeons there'll be no rest

There's a cat among the pigeons
there's a pain in her chest

while the cat's among the pigeons he'll take the best
There's a cat among the pigeons !Captcha
Piosenkę Bros Cat Among the Pigeons przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Cat Among the Pigeons, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Cat Among the Pigeons. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bros Cat Among the Pigeons w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.