The Valley Road


B r hornsby/john hornsby

Sometimes I lead sometimes I follow
This time I?ll go where she wants me to go
She said maybe today maybe tomorrow
Go deep in the woods down the low valley road

While no one was lookin on the old plantation
He took her all the way down the long valley road
They sent her away not too much later
And left him walking down the old valley road
Walk on, walk on alone
Walk on, walk on, walk on alone

Out in the hall they were talking in a whisper
Everybody noticed she was gone awhile
Somebody said she?s gone to her sister?s
But everybody knew what they were talking about

While no one was lookin on the old plantation
He showed her what they do down the long valley road
She came back around like nothing really happened
And left him standing on the old valley road
Walk on, walk on alone
Walk on, walk on, walk on alone

Standing like a stone on the old plantation
The rich old man would have never let him in
Good enough to hire not good enough to marry
When it all happens nobody wins
Walk on, walk on alone
Walk on, walk on, walk on aloneCaptcha
Piosenkę Bruce Hornsby The Valley Road przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Valley Road, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Valley Road. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bruce Hornsby The Valley Road w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.