Wild Frontier


Here I am I'm in a gaseous haze
Ten lanes and tall boys
Going both ways
El dorado riding on the fringe
Aztec princess take revenge
This ain't my style, this ain't my home
I'm going where it's safe to roam

Take me all the way back
To the wild frontier
Well I'm counting the miles
Seeing her smile
In the wild frontier

Electric sun, electric hair
Leather skin , leather underwear
She said "Hey
I'm getting in the biz
Come on over
I'll show you where some action is"
This ain't my style, this ain't my home
I'm going where it's safe to roam

Take me all the way back
To the wild frontier
Well I'm counting the miles
Seeing her smile
In the wild frontierCaptcha
Piosenkę Bruce Hornsby Wild Frontier przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Wild Frontier, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Wild Frontier. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bruce Hornsby Wild Frontier w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.