Fuse


Down at the court house they're ringin' the flag down
Long black line ofcars snakin' slow through town
Red sheets snappin' on the line
With thisring will you be mine
The fuse is burning
(Shut out the lights)
Thefuse is burning
(Come on let me do you right)

Trees on fire with thefirst fall's frost
Long black line in front of Holy Cross
Blood moonrisin' in a sky of black dust
Tell me baby who do you trust?
The fuse isburning
(Shut out the lights)
The fuse is burning
(Come on let me doyou right)

Tires on the highway hissin' something's coming
You canfeel the wires in the tree tops bummin'
Devil's on the horizon line
Yourkiss and I'm alive

A quiet afternoon, an empty house
On the edge ofyour bed you slip off your blouse
The room is burning with the noon sun
Your bittersweet taste on my tongue
The fuse is burning
(Shut outthe lights)
The fuse is burning
(Come on let me do you right)Captcha
Piosenkę Bruce Springsteen Fuse przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Fuse, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Fuse. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bruce Springsteen Fuse w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.