Somewhere In Brooklyn


(Chorus)

She was covered in leather and gold, 21 years old
I lost her in the cold
It's unfair, she's out there
Somewhere, somewhere, somewhere in Brooklyn
She's somewhere, somewhere, somewhere in Brooklyn

(Verse 1)
Little miss perfect sitting at the train stop
Red nike high tops listening to hip-hop
While we were waiting started conversating
Before I got her name along came a train

next stop Brooklyn

Now I'm lookin'

(Chorus)
She was covered in leather and gold, 21 years old
I lost her in the cold
It's unfair, she's out there
Somewhere, somewhere, somewhere in Brooklyn
She's somewhere, somewhere, somewhere in Brooklyn

(Verse 2)
On the street kickin' rocks circling the same block
Green farm flatbush
Checking every corner shop
Tappin' people's shoulders askin if they know her
Everyday's the same back to the train

next stop Brooklyn

(Chorus)
She was covered in leather and gold, 21 years old
I lost her in the cold
It's unfair, she's out there
Somewhere, somewhere, somewhere in Brooklyn
She's somewhere, somewhere, somewhere in Brooklyn

Ohhh Ohh Oh Oh Ohhh
I wonder if we'll ever meet again
Ohhh Ohh Oh Oh Ohhh
I wonder we we'll ever meet again
Yeahh
I wonder if we'll meet again
I hope we do somewhere in BrooklynCaptcha
Piosenkę Bruno Mars Somewhere In Brooklyn przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Somewhere In Brooklyn, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Somewhere In Brooklyn. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bruno Mars Somewhere In Brooklyn w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.