Where Did She Go


I'm Looking For The Girl
I'm Looking For The Girl
I'm Looking For The Girl
That Girl That Girl

Everytime I Came Around
She Made Her Body Go Down
Her Physical Was So Crazy
She Could Make A Blind Man See
Ooh

Before Then We Got Seperated
She Was Gone Before I Could Say Shit
And I aint Looking For No Replacement
Noo-Whoa Whoa Whoa
If I Gotta Almost Search The Whole Clu
Trying To Get To Her Before she's SoberS Up
Let Me See You Throw Your hands Up
Whoa Whoa Whoa Whoa Whoa Whoa

Where Did She go
Where Did She go
Where'd She go
Where'd She go

I've Been Looking For Her All Night
Where Did She go
Where Did She go
Where'd She go
I've Been Looking For Her All Night

I'm Looking For The Girl
I'm Looking For The Girl
I'm Looking For The Girl
That Girl That Girl

I Mustve Seen Her Beauty At The Bar
Under The Strobe Lights
Looking Like A Star
(Looking Like A Star Girl)
But Everyone Started Rushing Me
Looking Through The Crowd
Shawty Left The Scene Oh!

Before Then We Got Seperated
She Was Gone Before I Could Say Shit
And I aint Looking For No Replacement
Noo-Whoa Whoa Whoa
If I Gotta Almost Search The Whole Clu
Trying To Get To Her Before she's SoberS Up
Let Me See You Throw Your hands Up
Whoa Whoa Whoa Whoa Whoa Whoa

Where Did She go
Where Did She go
Where'd She go
Where'd She go

I've Been Looking For Her All Night
Where Did She go
Where Did She go
Where'd She go
I've Been Looking For Her All Night

Where Did She go
Where Did She go
Where'd She go
I've Been Looking For Her All Night

Where Did She go
Where Did She go
Where'd She go
I've Been Looking For Her All Night

Club Closing Up I'm Still Looking For You
Walked Up To The Ladies Room
No Luck So I'm Headed To The DJ Booth
Next Thing I know She Tell My Show This Aint You
Looking At You You wanna Take Me Home
So Tonight I Just MIght Put You On

I'm Looking For The Girl
I'm Looking For The Girl
I'm Looking For The Girl
That Girl That Girl

I'm Looking For The Girl
I'm Looking For The Girl
I'm Looking For The Girl
That Girl That Girl

Where Did She go
Where Did She go
Where'd She go
I've Been Looking For Her All Night

Where Did She go
Where Did She go
Where'd She go
I've Been Looking For Her All Night

Where Did She go
Where Did She go
Where'd She go
I've Been Looking For Her All Night

Where Did She go
Where Did She go
Where'd She go
I've Been Looking For Her All NightCaptcha
Piosenkę Bruno Mars Where Did She Go przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Where Did She Go, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Where Did She Go. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bruno Mars Where Did She Go w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.