My Last Chance With You


Since you told me yesterday there were things you had to say
I've been waiting for my last chance with you
Something big is on your mind like a spring you must unwind
So I'm waiting for my last chance with you
I'm preparing for tomorrow when you'll break the news to me
I dare not show my sorrow it's not a shoulder that I need
I've a need for you to love me and I tear somebody new
So I'm waiting for my last chance with you
[ steel ]
I've rehearsed the scene all over pretending you were here
I've been practicing the presence of you
I've been wondering how you'd tell me and planning what I'd do
While thinking bout my last chance with you
If I don't win you tomorrow something tells me someone will
Wish I knew where I could borrow some love making skill
I've a need for you to love me and I tear somebody new
So I'm waiting for my last chance with youCaptcha
Piosenkę Buck Owens My Last Chance With You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke My Last Chance With You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki My Last Chance With You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Buck Owens My Last Chance With You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.