Cut Throat


One life here
One soul there
I'm bored with living
I don't even care
Suck up their brain
Rip out their heart
Spit in their eyes
I'm known from the start

We are just cut-throat
We are just cut-throat
Worshipping sin
We are just cut-throat

Off with my head
I'm gonna be dead
In the shadows I hide
Absorbing the black
I'd stick your own mother
With a knife in her back
Move your ass
Get out the lead

I'm seeking revenge
from a pleasure within
The victims in sight
The aim is right
You know I sit
high on my throne
And the throat I will cut
Will right be your ownCaptcha
Piosenkę Bulldozer Cut Throat przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Cut Throat, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Cut Throat. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bulldozer Cut Throat w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.